Komunikat o naruszeniu ochrony danych osobowych

Komunikat o naruszeniu ochrony danych osobowych

Komunikat o naruszeniu ochrony danych osobowych

Zgodnie z art. 45 ust. 4 ustawy z dnia 14 grudnia 2018 roku o ochronie danych osobowych przetwarzanych w związku z zapobieganiem i zwalczaniem przestępczości informujemy, że doszło do utraty notatnika służbowego policjanta Komendy Powiatowej Policji w Grajewie.

Notatnik służbowy zawierał m.in. dane osobowe (dane identyfikacyjne, PESEL, adres zamieszkania, numer dowodu osobistego, prawa jazdy, informacje o sposobie zakończenia interwencji, w tym ewentualne informacje o mandatach karnych i punktach karnych) osób, które w okresie od 08.03.2021 roku do 21.03.2021 roku były legitymowane na terenie powiatu grajewskiego. Utrata notatnika służbowego spowodowała naruszenie ochrony danych osobowych w nim zawartych.

Możliwymi konsekwencjami powyższego naruszenia ochrony danych osobowych mogą być: utrata kontroli nad własnymi danymi osobowymi, kradzież lub sfałszowanie tożsamości lub naruszenie dobrego imienia. Powyższe może skutkować m.in. próbami uzyskania przez osoby trzecie na szkodę osoby, której dane naruszono kredytu w instytucjach pozabankowych czy uzyskania dostępu do korzystania ze świadczeń opieki zdrowotnej przysługujących osobie, której dane naruszono.

Aby zapobiec ewentualnym próbom wykorzystania danych osobowych można podjąć środki zaradcze w postaci, n.p.: założenia konta w Biurze Informacji Kredytowej oraz aktywowanie funkcji alerty BIK, która poinformuje SMS-em o próbie uzyskania kredytu, jak również skorzystania z bezpłatnego zastrzeżenia swojego nr PESEL. Można to zrobić przy użyciu formularza na https://www.bezpiecznypesel.pl/pesel/. Partnerzy Systemu Bezpieczny PESEL (firmy pożyczkowe z sektora pozabankowego) zostaną poinformowani, że Twój nr PESEL jest zastrzeżony. Poza wyżej wymienionymi środkami zaradczymi zalecane jest zachowanie szczególnej ostrożności w przypadku nieoczekiwanych kontaktów za pośrednictwem telefonu, komunikatorów i portali społecznościowych oraz e-mail, ze względu na ewentualne próby uzyskania brakujących danych osobowych przez osoby nieuprawnione.

Jednocześnie informuję, iż o zdarzeniu zostali poinformowani Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych oraz Prokuratura Rejonowa w Grajewie, a w Komendzie Powiatowej Policji w Grajewie trwa postępowanie wyjaśniające mające na celu wyciągnięcie konsekwencji służbowych wobec osób, które dopuściły się naruszenia Państwa danych osobowych . Jednocześnie w związku ze zdarzeniem podjęto działania zmierzające do wyeliminowania prawdopodobieństwa wystąpienia podobnych incydentów w przyszłości.

Za zaistniałą sytuację przepraszamy.

Inspektor Ochrony Danych
w Komendzie Powiatowej Policji w Grajewie

Katarzyna Jobda-Tołkacz

 

Adres do korespondencji:
Ul. Wojska Polskiego 74A

19-200 Grajewo

 

Adres e-mail
iod.kpp@grajewo.bk.policja.gov.pl

Telefon:

47 7184 204

 


 

Powrót na górę strony