Niebieski Pokój

Znaczenie Niebieskiego Pokoju

Data publikacji 14.01.2010


Zasady funkcjonowania "Niebieskiego pokoju" utworzonego w Komendzie Powiatowej Policji w Grajewie

"Niebieski Pokój" składa się z dwóch pomieszczeń przedzielonych lustrem weneckim. Jedno pomieszczenie przeznaczone jest dla osoby przesłuchiwanej i przesłuchującej, podczas gdy w drugim niezauważeni (utrzymując łączność bezprzewodową z prowadzącym przesłuchanie) obserwować spotkanie mogą psycholog, prokurator, sędzia oraz osoby przez niego wskazane (szczegółowe zasad przesłuchania zawarte są w treści art. 185a kpk oraz art. 316 § 3 kpk). Ponadto pokój może być używany do przesłuchań małoletniego będącego pokrzywdzonym lub świadkiem przemocy w rodzinie (art. 207 kk) oraz spotkań rodzica z dzieckiem w obecności przedstawiciela Policji w przypadku zagrożenia demoralizacją. Pomieszczenia te mogą też służyć do obserwacji psychologicznej, czy do okazań. Schronienie znajdą tu również dzieci, które przyjdą lub zostaną przyprowadzone do Komendy z powodu chwilowego braku opieki lub zagubienia na terenie miasta.

Dzięki takiemu pokojowi, dzieci – ofiary przestępstw, mogą być przesłuchane w bardziej przyjaznej atmosferze. Zasadniczym celem powstania takich pomieszczeń jest ograniczenie do niezbędnego minimum przesłuchań, a tym samym ponownego przeżywanie traumatycznych wydarzeń przez dzieci.

Powrót na górę strony