„Telefon zaufania"

„Telefon zaufania dla dzieci i młodzieży 116 111”

Data publikacji 28.03.2009

„Telefon zaufania dla dzieci i młodzieży 116 111”

W dniu 6 listopada 2008 r. uruchomiony został ogólnopolski bezpłatny „Telefon zaufania dla dzieci i młodzieży 116 111”, za obsługę, którego odpowiedzialna jest Fundacja Dzieci Niczyje z siedzibą w Warszawie. Telefon ten służyć ma dzieciom i młodzieży potrzebującym wsparcia, opieki i ochrony.

Infolinia powstała w celu umożliwienia i zachęcenia dzieci i młodzieży do osobistego i bezpośredniego zawiadamiania o sytuacjach problemowych i uzyskiwania pod wskazanym numerem porad i pomocy. Linia 116 111 obsługiwana jest przez wykwalifikowanych psychologów, pedagogów, którzy potrafią rozmawiać z młodymi ludźmi o ich problemach i są w stanie udzielić im profesjonalnej porady w sytuacjach kryzysowych. Konsultanci telefonu zaufania 116 111 będą współpracowali z różnymi instytucjami i organizacjami, które w razie potrzeby przeprowadzą interwencje w sprawach dzieci.

W ramach podjętych działań podpisane zostało porozumienie w sprawie współpracy jednostek Policji i Fundacji Dzieci Niczyje na rzecz sprawnej obsługi ogólnopolskiego telefonu zaufania dla dzieci i młodzieży 116 111.

Opracowane zostały zasady współpracy Fundacji z jednostkami Policji w związku z interwencjami podejmowanymi na podstawie zgłoszeń z ogólnopolskiego telefonu zaufania.

Policja ma za zadanie podjęcie współpracy z Fundacją w odniesieniu do sytuacji, kiedy na infolinię wpłynie informacja wskazująca na bezpośrednie zagrożenie życia lub zdrowia dziecka. Zgodnie z przyjętymi uzgodnieniami, konsultanci Fundacji obsługujący infolinię niezwłocznie przekażą informację o zagrożeniu życia lub zdrowia dziecka do dyżurnego właściwej miejscowo Komendy Wojewódzkiej/ Stołecznej Policji, który podejmie czynności zmierzające do likwidacji zagrożenia zgodnie z ustalonymi zasadami współpracy.

Powrót na górę strony