Informacja o punktach karnych, kolizjach i wypadkach drogowych

Informacja dla interesantów

Data publikacji 01.04.2016


WYDAWANIE ZAŚWIADCZENIA
PRZEZ KOMENDANTA POWIATOWEGO POLICJI W GRAJEWIE

 

Punkty Karne

Osobie zainteresowanej udziela się ustnej informacji o wpisach ostatecznych i tymczasowych, dotyczących punktów odpowiadających popełnionych przez nich naruszeniom.

Na żądanie osoby zainteresowanej wydaje się zaświadczenie o wpisach do ewidencji kierowców naruszających przepisy ruchu drogowego.

W przypadku złożenia wniosku o wydanie zaświadczenia przez Komendanta Powiatowego Policji w Grajewie zaświadczenie wydaje się terminie do 7 dni od daty złożenia stosownego pisemnego wniosku przez osobą zainteresowaną po uiszczeniu opłaty skarbowej w wysokości 17 zł określonej w obowiązującej od dnia 01.01.2007r. Ustawie z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. Nr 225, poz. 1635), którą należy wnieść na rachunek Urzędu Miasta w Grajewie.

 

Numer rachunku:

Urząd Miasta Grajewo

PKO Bank Polski Oddział w Białymstoku

  06 1020 1332 0000 1602 1073 1000

 

lub osobiście w kasie Urzędu Miasta w Grajewie przy ul. Strażackiej 6a.

 

Informacje ustne o wpisach ostatecznych i tymczasowych, oraz zaświadczenie o wpisach do ewidencji kierowców naruszających przepisy ruchu drogowego można uzyskać w Wydziale Ruchu Drogowego Komendy Powiatowej Policji w Grajewie przy ul. Wojska Polskiego 74A, telefon 47 7184235 lub 47 7184276 od poniedziałku do piątku w godzinach 10.00 - 12.00, z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy.

 

Odbiór zaświadczenia - przez osobę zainteresowaną - wydawanego w Komendzie Powiatowej Policji w Grajewie następuje w Wydziale Ruchu Drogowego za okazaniem dowodu osobistego – po wcześniejszym kontakcie telefonicznym 

(47) 7184235 lub (47) 7184276

 

Wzór formularza wniosku do pobrania ze strony internetowej  http://www.grajewo.policja.gov.pl

 

WYDAWANIE NOTATEK ZE ZDARZENIA DROGOWEGO PRZEZ

NACZELNIKA WYDZIAŁU RUCHU DROGOWEGO

 

Kolizja, wypadek drogowy

 

Notatki o zdarzeniu drogowym wydawane są w terminie do 7 dni od daty złożenia stosownego pisemnego wniosku przez osobą zainteresowaną (uczestnika zdarzenia).

 

Notatki o zdarzeniu drogowym wydawane są w siedzibie Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Powiatowej Policji w Grajewie przy ul. Wojska Polskiego 74A

w każdy dzień roboczy w godz. 8.00 – 15.00.

e-mail: mariusz.nitkowski@grajewo.bk.policja.gov.pl

wrd.kpp@grajewo.bk.policja.gov.pl

 

Odbiór notatki - przez osobę zainteresowaną – wydanej w Komendzie Powiatowej Policji w Grajewie następuje w Wydziale Ruchu Drogowego za okazaniem dowodu osobistego – po wcześniejszym kontakcie telefonicznym  

(47) 7184235 lub (47) 7184276

 

Wzór formularza wniosku do pobrania ze strony internetowej  http://www.grajewo.policja.gov.pl

Pliki do pobrania

Powrót na górę strony