Kierowco licz punkty karne !

Kierowco licz punkty karne !

Data publikacji 01.04.2016

W ciągu roku kierujący może uzyskać 24 punkty karne. Jeżeli jednak kierujący przekroczy liczbę 20 punktów w ciągu roku od uzyskania po raz pierwszy uprawnień do kierowania sporządzana jest decyzja administracyjna o cofnięciu prawa jazdy z wnioskiem o skierowanie na ponowny kurs. Osoba taka traktowana jest w taki sposób jak gdyby nigdy nie posiadała uprawnień. W stosunku do osoby, która posiada prawo jazdy dłużej niż jeden rok i przekroczy 24 punkty, kierowana jest jedynie na egzamin sprawdzający (test teoretyczny i praktyczny). Punkty karne nie są karą, a jedynie formą ewidencji kierowców którzy popełniają wykroczenia.
Raz na 6 miesięcy kierujący, którzy zbliżą się do liczby 24 punków karnych mogą odbyć szkolenie w Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego po którym odpisuje się im 6 punktów karnych. Warto o tym pamiętać z uwagi na kilka istotnych aspektów: po przekroczeniu 24 punktów karnych policjant kontrolujący zatrzyma prawo jazdy uniemożliwiając dalsze kierowanie pojazdem, po utracie prawa jazdy za przekroczenie dozwolonej liczby punktów karnych, kierujący jest zobligowany do poddania się badaniu psychologicznemu oraz zdać egzamin państwowy, w zakres którego wchodzi część teoretyczna i praktyczna kursu na prawo jazdy.

Od 1.01.2003r. obowiązuje nowe Rozporządzenie MSWiA z dnia 20.12.2002r. w sprawie ewidencji kierowców naruszających przepisy ruchu drogowego. Zmienił się przede wszystkim katalog czynów - wykroczeń w ruchu drogowym, podlegających rejestracji i ewidencji prowadzonej przez Policję.

Do tej pory, do ewidencji wpisywani byli tylko ci kierowcy, którzy naruszyli niektóre (ściśle określone) przepisy ruchu drogowego. Pozostałe wykroczenia (np. jazda bez zapiętych pasów, kierowanie pojazdem bez uprawnień, nieprawidłowy przewóz ładunków i wiele innych) nie podlegały punktacji.

Od 01.01.2003r. Policja wpisuje do ewidencji wszystkie wykroczenia popełnione przez kierujących pojazdami. Ich wartość (w przedziale od 1 do 10 punktów) jest ściśle określona, co oznacza m. in., iż funkcjonariusz nie ma wpływu na ilość przyznawanych punktów.

 

 

TARYFIKATOR MANDATÓW KARNYCH

 Liczba punktów

 Wykroczenie

 10

  

spowodowanie zagrożenia życia ludzi i ich mienia lub spowodowanie uszkodzenia ciała innych uczestników ruchu lub mienia (chodzi o wypadek dwóch i więcej pojazdów);

nieudzielanie pomocy ofiarom wypadku;

omijanie pojazdu, który jechał w tym samym kierunku i zatrzymał się, by przepuścić pieszych;

kierowanie pojazdem po spożyciu alkoholu (powyżej 0,2 promila) lub środka podobnie działającego;

przekroczenie dozwolonej prędkości o ponad 50 km/godz.

 9

wyprzedzanie na przejściu dla pieszych i bezpośrednio przed nim.

wyprzedzanie na przejazdach rowerowych i bezpośrednio przed nimi;

 8

    

nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu na przejściu;

nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu przechodzącemu
przez jezdnię przez kierowcę skręcającego w drogę
poprzeczną;

niezatrzymanie pojazdu przed przechodzącą przez jezdnię
osobą niepełnosprawną albo niewidomą;

niezatrzymanie pojazdu mimo otrzymania takiego sygnału od
osoby uprawnionej do kontroli ruchu drogowego;

przekroczenie prędkości o 41-50 km/godz.

 7

spowodowanie zagrożenia bezpieczeństwa ruchu drogowego (chodzi o tzw. kolizje drogowe);

niezastosowanie się do sygnałów świetlnych, np. przejazd na czerwonym świetle;

niezastosowanie się do sygnałów i poleceń podawanych przez osoby uprawnione do kierowania ruchem drogowym lub jego kontroli m.in. policjantów, strażników granicznych, żołnierzy, kolejarzy i drogowców (trzy ostatnie kategorie tylko w szczególnych wypadkach);

niestosowanie się do znaku "zakaz wjazdu";

nieustąpienie pierwszeństwa przejazdu na skrzyżowaniu;

nieustąpienie pierwszeństwa przejazdu pojazdom szynowym
lub rowerzystom;

przekroczenie dopuszczalnej prędkości o 31-40 km/godz.

 6

Spowodowanie zagrożenia bezpieczeństwa ruchu drogowego – kolizja drogowa

Spowodowanie innego niż kolizja drogowa zagrożenia bezpieczeństwa ruchu drogowego

Niezastosowanie się do sygnałów świetlnych

Niezastosowanie się do sygnałów i poleceń podawanych przez osoby uprawnione do kierowania ruchem drogowym

Niezastosowanie się sygnałów i poleceń dawanych przez osoby uprawnione do kontroli ruchu drogowego

Nieustąpienie pierwszeństwa przejazdu na skrzyżowaniu w sytuacji równorzędnej

Nieustąpienie pierwszeństwa przejazdu na skrzyżowaniu oznaczonym znakami określającymi pierwszeństwo przejazdu

Nieustąpienie pierwszeństwa przejazdu pojazdom szynowym

Nieustąpienie pierwszeństwa przejazdu – rowerzystom

Nieustąpienie pierwszeństwa przejazdu podczas zmiany pasa ruchu

 5

niezastosowanie się do znaków "zakaz ruchu w obu kierunkach", "zakaz skrętu w lewo", "zakaz skrętu w prawo", "nakaz jazdy", "strzałka kierunkowa" oraz przejechanie podwójnej linii ciągłej;

nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu w trakcie cofania;

nieustąpienie pierwszeństwa przejazdu podczas zmiany pasa
ruchu;

nieustąpienie pierwszeństwa przejazdu (w razie przecinania się kierunków jazdy) w miejscach, które nie są skrzyżowaniami, np. na placu;

nieustąpienie pierwszeństwa przejazdu podczas włączania się do ruchu; nieułatwienie przejazdu pojazdom uprzywilejowanym, np. karetkom na sygnale;

naruszenie zakazu zawracania;

spowodowanie niebezpiecznej sytuacji wynikającej z nieupewnienia się, czy można bezpiecznie wyprzedzać;

naruszenie zakazu wyprzedzania przy dojeżdżaniu do wierzchołka wzniesienia;

naruszenie zakazu wyprzedzania na zakrętach oznaczonych znakami ostrzegawczymi;

naruszenie zakazu wyprzedzania na skrzyżowaniach;

naruszenie zakazu wyprzedzania na przejazdach kolejowych i bezpośrednio przed nimi;

naruszenie zakazu wyprzedzania na przejazdach tramwajowych i bezpośrednio przed nimi;

nieprzestrzeganie znaków "zakazu wyprzedzania".

 4

nieustąpienie pierwszeństwa przejazdu podczas cofania;

niezastosowanie się do znaku "pierwszeństwa dla nadjeżdżających z przeciwka";

przekroczenie dozwolonej prędkości o 21-30 km/godz.;

niestosowanie się do obowiązku używania wymaganych przepisami świateł podczas jazdy od zmierzchu do świtu.

 3

wyprzedzanie z niewłaściwej strony; pozostawienie pojazdu na drodze bez wymaganego przepisami oświetlenia;

naruszenie zakazu cofania na drodze ekspresowej lub autostradzie;

umieszczanie w lub na samochodzie urządzeń stanowiących wyposażenie pojazdu uprzywilejowanego, wysyłających niebieskie lub czerwone sygnały świetlne (tzw. koguty) albosygnał dźwiękowy o zmiennym tonie;

wyposażenie pojazdu w antyradar albo przewożenie go w stanie gotowym do natychmiastowego użycia;

lekceważenie znaków "zakaz wjazdu" dla poszczególnych typów pojazdów, np. motocykle, ciągniki, samochody ciężarowe.

 2

przekroczenie prędkości o 11-20 km/godz.;

jazda z prędkością utrudniającą ruch innym kierującym;

niewłączenie świateł podczas jazdy we mgle i w warunkach zmniejszonej przejrzystości powietrza;

niewłączenie świateł podczas jazdy w dzień od 1 października do ostatniego dnia lutego;

niestosowanie się podczas jazdy do obowiązku używania wymaganych przepisami świateł w tunelu;

niewłączenie świateł przez motocyklistę;

nadużywanie świateł przeciwmgłowych (przednich lub tylnych);

omijanie pojazdu z niewłaściwej strony; naruszenie zakazu cofania w tunelu, na moście, na wiadukcie;

niezastosowanie się do znaków zakazu wjazdu dla pojazdów o konkretnych wymiarach lub wadze.

 1

przekroczenie dopuszczalnej prędkości o 6-10 km/godz.;

niestosowanie się do pozostałych, nie wyszczególnionych powyżej znaków i sygnałów drogowych, na przykład nieprzestrzegania zakazu używania sygnału dźwiękowego;

naruszenie zakazu zatrzymywania lub postoju;

kierowanie pojazdem, który nie jest dopuszczony do ruchu.

 

Powrót na górę strony